İyonik ve Kovalent Bağlar Arasındaki Farklar

avatar

Mehmet Aslan

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin kendi özelliği ile alakalı birçok bilgiyi veren bu taneciklere kimyasal tür adı verilmektedir. Kimyasal tür olarak tanımlanan bu maddeler bir araya gelerek yeni ve farklı kimyasal türler oluşturabilmektedirler. Farklı kimyasal türler birbirleriyle etkileştiklerinde birbirleri arasında itme ve çekme kuvvetleri oluşmaktadır. Çekme kuvvetleri fazla ise bu kimyasal türler arasında bir bağ oluşumu gerçekleşmektedir. Atomları bir arada tutan bu kuvvetlere kimyasal bağ adı verilmektedir. Bunun tersi durumunda ise yani itme kuvvetleri fazla ise kimyasal türler arasında herhangi bir bağ oluşumu gerçekleşmemektedir. Kimyasal bir bağ oluşturmak isteyen atomlar, birbirleriyle etkileştiklerinde yalnızca en dış kısımları birbirlerine temas etmektedir. Elementlerin türlerine ve gruplarına göre farklı türde kimyasal bağlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar; iyonik, kovalent ve metalik bağ olmak üzere üç farklı grupta sınıflandırılmışlardır. Ancak biz bu yazımızda iyonik bağ ve kovalent bağ arasındaki farkları mümkün olduğunca belirtmeye çalışacağız. Bu iki kimyasal bağ arasındaki farklar;

İyonik bağlar bir atomdan diğerine elektron aktarılması ile oluşan bağlar oldukları için bu bağlar arasında sürekli bir elektron alışverişi gerçekleşirken, kovalent bağlarda ise iyonik bağların aksine elektronlar ortaklaşa kullanılmaktadır.

İyonik bağlar metalik özellik gösteren elementlerle ametal özellik gösteren elementler arasında oluşurken, kovalent bağlar ise sadece ametal özellik gösteren elementler arasında oluşmaktadır.

İyonik bağlar iyonların birbirine yakın durması sonucu oluşurken, kovalent bağlarda ise atomların en dış kısımları birbirleriyle iç içe geçmiş bir vaziyette oluşmaktadır.

Metaller, iyonlaşma enerjileri düşük olduğu için elektron vermeye, ametaller ise elektron ilgileri yüksek olduğu için elektron almaya meyillidirler. Bunun neticesinde bu elektron alışverişi sonucu oluşan negatif ve pozitif iyonlar birbirlerini elektrostatik çekim kuvvetleri ile çekerek iyonik bağları oluştururlar.

Ametal atomları elektron ilgileri bakımında birbirlerine benzedikleri için bu etkileşimleri esnasında herhangi bir elektron aktarımı söz konusu olmaz. Bunun yerine elektronlar ortaklaşa kullanılır. Bu elektronların ortaklaşa kullanımının neticesi kovalent bağları oluşturur.

 • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.